jueves, 17 de octubre de 2013

Enllaç d'activitats sobre potències i radicals:

1) www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbajoguadalquivir/mat/cuartob/test_potencias/potencias.htm
2) www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbajoguadalquivir/mat/cuartob/test_radicales/radicales.htm